„B” járműkategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamhoz

 

„Sansz 90” Gépjárművezető-képző Oktató Kkt. 4821 Ópályi, Kossuth út 36. cg.:15-03-010236

email: sansz90@freemail.hu, Tel.: 06-44-315-666, www.sansz90.hu

Iskolavezető: Kedves Lénárd sansz90@freemail.hu 06-20-310-3378

Telephely: 4700 Mátészalka, Meggyesi út Sansz Rutinpálya Tel.: 06-20-310-3378

Ügyfélfogadás rendje:

helye: Mátészalka, Szalkai László u. 35. 06-44-315-666

ideje: Hétfő, kedd, csütörtök   9-12,  13-16    Szerda  9-12,    13-1730       Péntek :   -

 

A tanfolyamra való, felvétel módja:

Amennyiben az írásos tájékoztató áttanulmányozása után  úgy döntött, hogy jelentkezik személygépkocsi-vezetői tanfolyamunkra abban az esetben irodánkban töltsön ki egy Jelentkezési és vizsgalapot. Ezt adja át képviselőnknek, aki közli Önnel a tanfolyam indításának időpontját és  írásbeli szerződést köt Önnel.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

     - megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségügyi  feltételeknek

     - 1. csoportú egészségügyi alkalmassági

     - alapfokú iskolai végzettség, melynek meglétéről a Jelentkezési és vizsgalapon lapon nyilatkozni kell        

     - legalább 16 és fél éves életkor

     - kitöltött  megfelelő okmányokkal ellátott Jelentkezési és vizsgalap, képzési szerződés megkötése

     - nem magyar állampolgár esetén 6 hónapnál régebbi Magyarországi tartózkodási engedély

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Ha még nem rendelkezik ilyen vizsgával, úgy az autósiskolánk által szervezett tanfolyamon azt megszerezheti.

Tanfolyam időtartama: 10 oktatási óra.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

            - közúti elsősegély nyújtási ismertekről szóló igazolás bemutatása

            - alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása eredetben a Vizsgáztatási Osztály részére

            - tanfolyami és vizsgakötelezettségek teljesítése

A vizsgára bocsátás feltételei:

      Elméleti vizsgára bocsátható: aki a  tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Az elméleti vizsgát az első elméleti foglalkozástól számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni és az első elméleti foglalkozástól számított 1 éven belül sikeresen kell teljesíteni.

      Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az  elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott , az előírt életkort (17 év) betöltötte és  a képzés gyakorlati részét igazoltan elvégezte. A forgalmi vizsgát a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell teljesíteni. Amennyiben fent említett idő korlátokon belül a képzés nem sikerül befejezni abban az esetben az addig elvégzett tanfolyam és megszerzett vizsgák érvényességüket vesztik.

„B” járműkategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyam óraszámai:

                Kötelező óraszámok                   Képzőszerv által adott órák száma:

elmélet:             28 óra                                                         30 óra

alap:                  9 óra                                               tanuló igénye szerint      

forgalom:          20 óra                                             tanuló igénye szerint

vizsgaóra:         1 óra

Az elméleti tanórák 45, a gyakorlati tanórák 50 percesek. tanórák közötti szünet 10 perc.

Járműhasználat:

Képzőszervünk oktató járművet biztosít, de előző egyeztetés alapján lehetőség van saját jármű használatára is /ebben az esetben a tandíj külön megállapodás alapján/.

Válaszható járműtípusok:

Opel Astra, Ford Focus , Suzuki Swift , Dacia, Citroen Xsara P, Renault Megane, Honda Jazz, Seat Cordoba, Toyota Corolla

Hiányzás pótlása, annak költségei:

Az elméleti tanfolyam óráiról a 10% hiányzás megengedett. Amennyiben a  hiányzás  mértéke meghaladja a megengedettet  azt pótolni kell. Az elméleti pótórákért cégünk külön díjat nem számol fel. A gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával. 

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

Az iskolavezető mentesítést adhat elméleti tantárgyak hallgatása alól: szakirányú képesítés esetén, továbbá mozgáskorlátozott, siket, magyar nyelvet nem beszéli.  Vizsgák alól, kérésre a Vizsgáztatási Osztály mentesíti azt, akit az iskolavezető szakirányú végzettség alapján  mentesített. Írásbeli vizsga helyett szóbeli  vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten érti vagy beszéli, továbbá egészségügyi  állapota miatt írásra képtelen.

A tanuló jogai:

      - a felajánlott szolgáltatásokat igénybe venni

      - a tanfolyamhoz szükséges eszközöket használni

      - az oktatót megválasztani

      - sérelem esetén jogorvoslatot kérni

      - más képzőszervhez átjelentkezni

      - az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakérni

      - a szerződés felbontását kezdeményezni

      - a szerződés egy példányát átvenni

A tanuló kötelezettségei:                                                                                                                                                    

      - az előírt díjak megfizetése

      - hatékonyan közreműködni az oktatási folyamatban

      - károkozásnál azok értékének megtérítése

      - a foglakozásokon részt venni, azok menetét nem zavarni       

A tanuló áthelyezés rendje:

A tanuló áthelyezése a tanuló kérésére történik, a rendszeresített nyomtatvány három példányban történő hiteles kitöltésével. A kérelem egy példánya a képzőszervnél marad, két példányt a kérelmezőnek kell átadni, melyet befogadó képzőszervhez lead.

A képzőszerv jogai:

      - csak a kifizetett díj mértékéig szolgáltatni

      - elmélet tandíj visszaigénylését csak abban az esetben teljesíteni, ha a tanuló egyetlen

      - foglalkozáson sem vett részt

      - szerződés bontást kezdeményezni

      - a tanfolyam ideje alatt bekövetkezett költségváltozásokat érvényesíteni

      - rendeletek rá vonatkozó részét érvényesíteni

A képzőszerv kötelezettségei:

      - szakmailag színvonalas oktatást biztosítani

      - a tanuló reális igényeit kielégíteni

      - a tanuló áthelyezést kérésre kiadni

      - az előírásokat betartani

      - a képzést folyamatosan ellenőrizni

      - tansegédletet térítési díj ellenében biztosítunk

Az oktatási helyszínek:

Az elméleti oktatás helyszíne tanfolyamonként változó lehet. Az alap oktatás helyszíne a meggyesi úti gyakorlópálya. A forgalmi oktatás helye zömmel Mátészalka belterülete, de a megye egész területe  igénybe vehető.

A tanfolyamdíjak és azok megfizetésének módjai:

Elsősegély: 7 000 Ft ,        Elmélet:  25 000 Ft ,         Járművezetési gyakorlat: 4 000 Ft/ óra

A befizetés az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában történik vizsga tantárgyanként, legkésőbb a vizsga bejelentéséig.             

A vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai:

              Elmélet:  4 600 Ft,        Forgalom: 11 000 Ft               

              A befizetés az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában történik vizsga tantárgyanként legkésőbb a vizsga bejelentéséig.

              Elsősegély: 7 900  Ft  A befizetés postai utalványon.

              A pótvizsga díja megegyezi az alapvizsga dijával. 

Felnőttképzési szolgáltatás: Intézményünk a következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja:

  1. Az előzetesen megszerzett ismeretek felmérése és figyelembevétele
  2. A résztvevők képzési szükségleteinek felmérése, képzési tanácsadás

Panaszkezelés:

Intézményünk munkatársai a képzésben résztvevők panaszát meghallgatják és panaszkezelés szabályzat alapján körültekintően kivizsgálják, majd az érintettekkel egyeztetnek. Szükség esetén írásba visszajelez a panaszos részére.   

A képzés felügyeletét ellátja:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály Nyíregyháza Törzs u. 108.

Tel.:  06 42 596-166

Akkreditációs lajstromszám: AL- 0213                                                           Nyilvántartási szám: 15-0194-04

   ÁKÓ: III.n.év: 116,19%                                VSM: III.n.év: 53,05%(E), 51,61%(GY)                           KK:154 200 Ft

             IV.n.év: 116,08%                                          IV.n.év: 42,35%(E), 55,56%(GY)                           KK: 154 200 Ft

Belépés az E-learning oldalára

Ügyfélfogadás

Hétfő:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Kedd:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Szerda:

09:00-12:00 és 13:00-17:30

 

Csütörtök:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Péntek:

ZÁRVA